1. Związek Miast i Gmin Morskich

    Związek Miast i Gmin Morskich restytuuje i rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego – założyciela Związku Gospodarczego Miast Morskich (1946). Zrzesza obecnie ponad 30 samorządów nadmorskich od Elbląga i Krynicy Morskiej po Szczecin i Świnoujście.

    Priorytetowym celem jest dążenie do gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego poprzez m.in. działalność oświatową, kulturalną, doradczą, naukową, naukowo-techniczną, promocyjną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw samorządowych i społecznych, a w szczególności kreowanie wspólnej polityki gospodarczej i kulturalnej opartej na zasadach ekorozwoju z wykorzystywaniem atrybutów swojego nadmorskiego położenia, współudział w realizacji polityki morskiej państwa, reprezentowanie interesów gmin morskich na forum krajowym i międzynarodowym, współpracę regionalną ze wspólnotami samorządowymi w państwach nadbałtyckich, prowadzenie wspólnej polityki na rzecz przywracania i rozwoju walorów polskiego wybrzeża, prowadzenie działalności gospodarczej – usługowej, w szczególności: wydawniczej, szkoleniowej, konsultingowej i marketingowej, wspieranie idei samorządu terytorialnego i współpracy regionalnej na zasadach ekorozwoju, przyczynianie się do rozwoju portów i przystani morskich w sferze usług portowych, obsługi statków i innych środków transportu, żeglugi morskiej, żeglarstwa, turystyki i rekreacji morskiej, handlu morskiego, rybołówstwa morskiego, patronowanie imprezom lokalnym, służącym zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i społecznych wspólnot samorządowych.

    Związek Miasti i Gmin Morskich
    ul. Wały Jagiellońskie 1; 80-853 Gdańsk
    www.zmigm.org.pl 

Kategorie
Aktualnosci
Pogoda

Wakacje Atrakcje Turystyczne