1. Zabytkowa Warzelnia Soli – Ciechocinek

    Warzelnia soli została uruchomiona w roku 1830. Surowcem do produkcji soli warzonej jest czerpana ze źródła "Grzybek" solanka o stężeniu około 5,5 %. Stąd jest ona doprowadzana do górnej części tężni, gdzie z wąskich korytek umieszczonych na górnym pomoście solanka ścieka po gałązkach tarniny w dół. Po kilkukrotnym spłynięciu w dół solanka uzyskuje stężenie około 27 % i 1,5 km rurociągiem jest transportowana do warzelni soli. Tutaj solanka w pierwszym etapie jest podgrzewana w olbrzymich zbiornikach do temperatury 40-45 stopni Celsjusza. Odprowadzony następnie do niżej położonych panwi roztwór solny podgrzewany jest do temperatury 95-104 stopni Celsjusza. Gdy roztwór w wyniku wrzenia osiągnie pełne nasycenie, czyli około 30 % stężenie, następuje proces krystalizacji – wytrącania się kryształków soli. Osiadła na dnie panwi sól jest wybierana, odwadniana na okapach nad panwiami, a następnie suszona w bębnach obrotowych.
    Gotowy produkt warzenia soli nosi nazwę Ciechocińska sól warzona. Produkty zdrojowe wytwarzane są tradycyjną metodą do dnia dzisiejszego. Od kilku lat na terenie warzelni, w jej zabytkowych budynkach znajduje się muzeum, gdzie obok historycznych urządzeń wykorzystywanych do produkcji soli znajdują się również zabytkowe urządzenia rehabilitacyjne z początku XX wieku.

    Więcej informacji – tutaj
     

Kategorie
Aktualnosci
Pogoda

Wakacje Atrakcje Turystyczne