1. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

  Misją Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie jest być wyższą uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości w dziedzinie: turystyki i rekreacji, gastronomii, technologii żywności z żywieniem człowieka oraz zagadnień humanistycznych potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej. Swoją ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb gospodarki rynkowej.

  Absolwent naszej Uczelni to nie tylko skuteczny rynkowo działacz gospodarczy, ale człowiek w pełni wrażliwy na trudne i skomplikowane problemy współczesnego świata, otwarty i tolerancyjny,  wspomagający swą wiedzą i doświadczeniem wszystkich tych, którzy mogą być jego partnerami.

  Jesteśmy Uczelnią przyjazną studentowi, pragniemy, aby studenci czuli się jak „u siebie”, aby panujące tu relacje międzyludzkie oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

  Uczelnia uczestniczy w programie ERASMUS, dzięki któremu nasi studenci mogą realizować część studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich.

  Co roku studenci nasi doskonalą swoje umiejętności podczas praktyk studenckich we współpracujących z nami przedsiębiorstwach, między innymi w ramach wyjazdów na praktyki do zagranicznych hoteli.

  W ramach studiów pierwszego stopnia oferujemy kształcenie na kierunkach:

  Turystyka i rekreacja
      Specjalności:
          – hotelarstwo i gastronomia
          – obsługa ruchu turystycznego
          – profilaktyka zdrowotna i odnowa biologiczna

  Technologia żywności i żywienie człowieka

      Specjalności:
          – gastronomia
          – bezpieczeństwo żywności
          – żywienie człowieka

  Pedagogika
      Specjalności:
          – pedagogika z wychowaniem fizycznym
          – organizator wypoczynku dzieci i młodzieży

   

  Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.wshit.edu.pl

   

Kategorie
Aktualnosci
Pogoda

Wakacje Atrakcje Turystyczne