1. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świetokrzyski Sztetl im. Majera Małego w Chmielniku

    Świętokrzyski Sztetl – to pieczołowicie odnowiona zabytkowa, XVII-wieczna synagoga, do wnętrza której wstawiono zaprojektowaną przez Mirosława Nizio szklaną bimę (to przykryte baldachimem podwyższenie na środku synagogi, z którego odczytywane były wersy Tor). Ten niezwykły obiekt (rekonstrukcja autentycznej bimy, jednak powtórzona w szkle) jest tylko jednym z elementów multimedialnej ekspozycji w muzeum, które poza prezentowaniem zachowanych pamiątek ma też edukować oraz animować życie kulturalne w całym regionie.

    W głównej sali ekspozycyjnej ustawiono konstrukcję w kształcie sześcianu jako symbol Domu Światła pośrodku, którego zrekonstruowano w szkle średniowieczną bimę. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu przyległego wokół synagogi ( chodniki, parkingi, zieleń) oraz wykonano konstrukcję w kształcie sześcianu jako symbol Domu Cienia.

    W ramach realizacji projektu budynek Synagogi wraz z zagospodarowaniem terenu został przystosowany na cele turystyczne. Ośrodek edukacyjno – muzealny stał się unikatowym, multimedialnym i interaktywnym obiektem, który prezentuje klimat typowego żydowskiego miasteczka ( sztetla). Zrealizowano zamierzone do wykonania prace budowlane i konserwatorskie obiektu ( m.in. remont i odbudowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych obiektu, wstawiono stolarkę okienną, wykonano podłogi, wykonano prace konserwatorskie
    w zakresie sztukaterii, polichromii, wykonano część pokrycia dachowego itp.); wykonano instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje elektryczne i teletechniczne.

    Inwestycja została zrealizowana ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Gminy Chmielnik. Gmina Chmielnik należy do Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” www.bialelugi.pl

Kategorie
Aktualnosci
Pogoda

Wakacje Atrakcje Turystyczne