1. Media o nas

  Jeszcze nie cały miesiąc do oficjalnego otwarcia Targów Turystycznych Online, już dziś nowoczesna formuła promocji produktów turystycznych w internecie wzbudza ogromne zainteresowanie, zarówno wśród branży turystycznej jak i potencjalnych konsumentów. Idea Targów Turystycznych Online jest szeroko komentowana przez ekspertów w dziedzinie marketingu w turystyce, a informację o projekcie publikują kolejne wydawnictwa i portale.

  Sama zapowiedź I edycji Targów Turystycznych Online otworzyła dyskusję na temat najnowszych form promowania swojej oferty w sieci. W najnowszym wydaniu Rynku Podroży redaktor Wysokiński próbuje odpowiedzieć na pytanie: czy tradycyjny model targów turystycznych uda się utrzymać dłuźej? Wskazuje, że Targi Turystyczne w wersji online są obecnie doskonałym uzupłnienem dla tradycjnej formuły targów stacjonarnych, prognozując jednoczesnie, że prezentacja w sieci już wkrótce może stać się bardziej popularna od znanych wszytkim imprez na halach targowych.

  Informację o przygotowaniach związanych z otwarciem Targów Turystycznych Online publikują również Wiadomości Turystyczne, Aktualnosci Turystyczne i Patron Medialny projektu:  Dziennik Turystyczny. Zainteresowanie projektem widoczne jest również w mediach opisujących inicjatywy z zakresu marketingu online: informacje o naszym projekcie można znaleźć przynajmniej na kilku portalach o tej tematyce. O mozliwości promocji na internetowych targach i inicjatywach z tym związanych piszą również kolejne polskie regiony oraz organizacje i stowarzyszenia turystyczne.

  Również konkurs „Turystyczne Odkrycia 2012” organizowany przez Targi Turystyczne Online odbił się szerokim echem w internecie. Informacje o konkursie zamieściły nie tylko pisma i portale branżowe, również urzędy marszałkowskie, powiaty i gminy czy uczelnie wyższe.

  Obeność w mediach Targów Turystycznych Online jest dobrym zwiastunem skutecznej promocji w Internecie wszystkich wystawców uczestniczących w projekcie.
   

Kategorie
Aktualności