1. Fundacja Best Place-Europejski Instytut Marketingu Miejsc

  Marketing miejsc to dziedzina, która w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija i stawia przed samorządami wciąż nowe wyzwania. W odpowiedzi na potrzebę dynamizacji rozwoju miejsc powstała Fundacja Best Place zrzeszająca najlepszych ekspertów z Polski oraz z zagranicy, którzy aktywnie działają na rzecz popularyzacji marketingu terytorialnego w tej części Europy.

   

  Misją Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc jest poszukiwanie nowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy stosowanych obecnie narzędzi promocji miejsc. Dzięki skutecznemu łączeniu nauki z praktyką, efektem działalności Instytutu jest stworzenie wielu ciekawych projektów pomagających samorządom lepiej zrozumieć istotę marketingu terytorialnego oraz poznać korzyści, jakie oferuje on współczesnym miastom czy regionom. 

  Podstawą sukcesu Instytutu są doświadczeni eksperci specjalizujący się w marketingu miejsc i rozwoju obszarów lokalnych, którzy dzielą się swoją szeroką wiedzą w tym zakresie podczas branżowych konferencji i seminariów. W 2011 roku Instytut był m.in. organizatorem takich wydarzeń jak Festiwal Promocji Warmii i Mazur czy Kongres Promocji Mazowsza, które stały się idealnym miejscem do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami z danego regionu. 

  O tym jak bardzo cenieni w branży marketingowej są eksperci Instytutu świadczy fakt, że są oni zapraszani w roli prelegentów zarówno na ogólnopolskie, jak i międzynarodowe wydarzenia podejmujące tematykę promocji miejsc. Poprzez udział w tak prestiżowych konferencjach jak np. „EuroPCom 2011 – „Share (y)our voice” organizowana we współpracy z Parlamentem Europejskim, członkowie społeczności Best Place mają rzeczywisty wpływ na kształtowanie marketingu terytorialnego na Starym Kontynencie. Ich doświadczenie jest doceniane również w Polsce – członkowie zarządu Instytutu są jurorami w ważnych konkursach branżowych w naszym kraju, takich jak Konkurs Efektywności Komunikacji Marketingowej EFFIE Awards czy Ogólnopolski Konkurs dla Urzędów Miast i Gmin AKTYWNE MIASTO.
  Więcej na: www.bestplaceinstytut.org

Kategorie
Aktualnosci
Pogoda

Wakacje Atrakcje Turystyczne