1. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Wydział Zamiejscowy Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska w Ciechanowie

  Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia działalności turystyczno-rekreacyjnej. Zajęcia są prowadzone w centrum akademickim w Ciechanowie, w sąsiedztwie miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych, z których studenci mogą korzystać w ramach zajęć.

  STUDIA I STOPNIA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE (3 LATA)
  profil praktyczny
  Specjalności:
  ·    hotelarstwo
  ·    krajoznawstwo i promocja środowiska
  ·    organizacja i zarządzanie turystyką
  ·    rekreacja ruchowa

  STUDIA PODYPLOMOWE
  studia podyplomowe doskonalące (2 semestry) i kwalifikacyjne (3 semestry)
  ·    ekonomika i organizacja turystyki i rekreacji

  Treści kierunkowe i podstawowe
  Studia pierwszego stopnia: podstawy turystyki i rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, podstawy hotelarstwa, historia architektury i sztuki, fizjologia człowieka, psychologia, ekologia i ochrona środowiska, podstawy prawa w turystyce, ekonomia, podstawy zarządzania.

  Adres Dziekanatu
  Wydziału Zamiejscowego Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska

  ul. 17 Stycznia 56 A
  06-400 Ciechanów
  tel. (23) 673 95 88; 692 97 55
  fax (23) 672 94 56
  e-mail: turystyka@ah.edu.pl

  strona internetowa Wydziału

Kategorie
Aktualnosci
Pogoda

Wakacje Atrakcje Turystyczne